სერვისები სხვადასხვა დაავადების მქონე პირებს კასპში უფასო მედიკამენტებით სარგებლობა შეუძლიათ

სხვადასხვა დაავადების მქონე პირებს კასპში უფასო მედიკამენტებით სარგებლობა შეუძლიათ

metalab.ge

თუ ცხოვრობ კასპში და მიეკუთვნები შემდეგ კატეგორიას:

ა) ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები;

ბ) ბრონქიალური ასთმით და ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით დაავადებული პაციენტები;

გ) პარკინსონით დაავადებული პაციენტები;

დ) გლაუკომით დაავადებული პაციენტები;

ე) ფსორიაზით დაავადებული პაციენტები;

ვ) ვიტილიგოთი დაავადებული პაციენტები;

ზ) იქტიოზით (იხტიოზი) დაავადებული პაციენტები;

თ) გულის უკმარისობით (III – IV სტადია) დაავადებული პაციენტები;

ი) ღვიძლის დაავადებებით დაავადებული პაციენტები;

კ) თირკმელების ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტები.

შეგიძლიათ ისარგებლოთ უფასო მედიკამენტების პროგრამით.

დახმარება გაგეწევათ:

– ერთჯერადად, არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით. დასაფინანსებელი მედიკამენტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ექვსი თვისათვის განკუთვნილ ნორმას.

–  კარდიოქირურგიული ოპერაცია, მწვავე ინფარქტი, მწვავე ინსულტის (თავის ტვინის იფარქტი) შემთხვევაში ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით.

განცხადება თანდართული დოკუმეტებით უნდა წარადგინოთ სამედიცინო დაწესებულების დატოვებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

–  თუ ხართ ონკოლოგიური პაციენტი სიმპტომური მკურნალობისთვის დახმარება გაგეწევათ ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით.

– თუ ხართ სოციალურად დაუცველი პენსიონერი ბენეფიციარი და თქვენი სარეიტინგო ქულაა 0-დან 65 001-მდე, ამ შემთხვევაში მედიკამენტური დახმარება გაგეწევათ ერთჯერადად, არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით.

რა დოკუმენტებიტ უნდა მიმართოთ კასპის მერიას?

  • განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
  •  განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებებელი დოკუმენტი, ხოლო არასრულწლოვანის შემთხვევაში დაბადების მოწმობა და არასრულწლოვანის რეგისტრაციის ბარათი;
  •  ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #100;
  • ხარჯთაღრიცხვა ან/და კალკულაცია ან/და სხვა დოკუმენტი აფთიაქიდან;
  •  ამ მუხლის მე-4 პუნქტით მოსარგებლე ბენეფიციარი წარმოადგენს ამონაწერს სსიპ. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

სოციალურ სერვისზე კონსულტაციის მისაღებად, შეავსეთ ფორმა –

https://forms.gle/P426GwL3ALJ4APXQ8

დაკავშირებული სტატიები

www.metalab.ge

ანალიტიკური ცენტრი

TOP.GE

მოიწონე გვერდი

ბოლო სიახლეები

© metalab.ge –  საიტი შექმნილია  IWPR – ის მხარდაჭერით.