სერვისები სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს გორში, 500 ლარით ეხმარებიან

სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს გორში, 500 ლარით ეხმარებიან

metalab.ge

თუ ხართ სტუდენტი და ცხოვრობთ გორში, ასევე სოციალურად დაუცველთა (0-დან 120 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა) კატეგორიას მიეკუთვნებით და სხვა სახელმწიფო პროგრამით არ სარგებლობთ (ან/და მოპოვებული გაქვთ 50% და 70% სახელმწიფო გრანტი სწავლის დაფინანსებაზე), 500 ლარიანი დახმარების მიღება შეგიძლიათ. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ პროგრამაზე სწავლის საფასურის თანადაფინანსების მისაღებად თქვენ ან/და ოჯახის უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა გორის მუნიციპალიტეტის მერიას უნდა მიმართოთ.

რა დოკუმენტები დაგჭირდებათ დახმარების მისაღებად?

  • განცხადება მერის სახელზე;
  •  ცნობა აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან მათზე, სახელმწიფო დაფინანსების არარსებობის ან/და ნაწილობრივი დაფინანსების, თანხის ოდენობის და შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რეკვიზიტების შესახებ;
  • დახმარების მიმღების (ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ასლი ან/და იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის მოწმობის ასლი;
  • სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი, რომელშიც საცხოვრებელ ადგილად მითითებული იქნება გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია.

სოციალურ სერვისზე კონსულტაციის მისაღებად, შეავსეთ ფორმა – https://forms.gle/P426GwL3ALJ4APXQ8

დაკავშირებული სტატიები

www.metalab.ge

ანალიტიკური ცენტრი

TOP.GE

მოიწონე გვერდი

ბოლო სიახლეები

© metalab.ge –  საიტი შექმნილია  IWPR – ის მხარდაჭერით.