სერვისები სიმსივნით დაავადებულებისთვის კასპის მერიაში თანადაფინანსების პროგრამა მოქმედებს

სიმსივნით დაავადებულებისთვის კასპის მერიაში თანადაფინანსების პროგრამა მოქმედებს

metalab.ge

საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი კონსულტაციისთვის (ერთი), კვლევებისთვის, მანიპულაციებისთვის და პროცედურებისთვის კასპის მერიას მიმართეთ, თუ მიეკუთვნებით სიმსივნით დაავადებულთა კატეგორიას. 300-ლარამდე თანხის შემთხვევაში სრულ დაფინანსებას მიიღებთ, 301-ლარიდან 500 ლარამდე თუ გჭირდებათ ტანხა, მაშინ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 70%-ს მიიღებთ.

რა დოკუმენტებით უნდა მიმართოთ კასპის მუნიციპალიტეტის მერიას?

  • განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
  • განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო არასრულწლოვანის შემთხვევაში დაბადების მოწმობა და არასრულწლოვანის რეგისტრაციის ბარათი;
  • ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №100);
  • ხარჯთაღრიცხვა ან/და კალკულაცია ან/და სხვა დოკუმენტი სამედიცინო დაწესებულებიდან;
  • უარი საყოველთაო ჯანდაცვიდან ან სადაზღვევო კომპანიიდან დაფინანსების თაობაზე.

სოციალურ სერვისზე კონსულტაციის მისაღებად, შეავსეთ ფორმა – https://forms.gle/P426GwL3ALJ4APXQ8

დაკავშირებული სტატიები

www.metalab.ge

ანალიტიკური ცენტრი

TOP.GE

მოიწონე გვერდი

ბოლო სიახლეები

© metalab.ge –  საიტი შექმნილია  IWPR – ის მხარდაჭერით.