სერვისები სამედიცინო (ამბოლატორიული, სტაციონარული და მათ შორის დღის სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინასება

სამედიცინო (ამბოლატორიული, სტაციონარული და მათ შორის დღის სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინასება

metalab.ge

თუ ამოგეწურათ სამედიცინო მომსახურებისთვის გათვალისწინებული ლიმიტი, ერთჯერადი დახმარების მიღება კასპის მერიისგან შეგიძლიათ (მათ შორის ონკოლოგიურ პაციენტებს)

რა დოკუმენტები უნდა წარადგინოთ კასპის მერიაში?

  • განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
  • განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • ავადმყოფის პირადობის დამდასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო არასრულწლოვანის შემთხვევაში დაბადების მოწმობა და არასრულწლოვანის რეგისტრაციის ბარათი;
  • ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №100);
  •  ხარჯთაღრიცხვა ან/და კალკულაცია ან/და სხვა დოკუმენტი სამედიცინო დაწესებულებიდან.
  •  ცნობა, რომელიც ადასტურებს ლიმიტის ამოწურვას.

ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით შესაბამის ანგარიშსწორების ანგარიშზე.

დახმარება გაგეწევათ ერთჯერადად, დაუფინანსებელი თანხის 50%-ით, თანადაფინანსებით კი არუმეტეს 1000 ლარისა.

სოციალურ სერვისზე კონსულტაციის მისაღებად, შეავსეთ ფორმა –

https://forms.gle/P426GwL3ALJ4APXQ8

227 ნახვა

დაკავშირებული სტატიები

www.metalab.ge

ანალიტიკური ცენტრი

TOP.GE

მოიწონე გვერდი

ბოლო სიახლეები

© metalab.ge –  საიტი შექმნილია  IWPR – ის მხარდაჭერით.