სერვისები კუჭის რეზექცია და გასტრექტომიას კასპის მერია 3000 ლარამდე თანხით აფინანსებს

კუჭის რეზექცია და გასტრექტომიას კასპის მერია 3000 ლარამდე თანხით აფინანსებს

metalab.ge

თუ ცხოვრობთ კასპის ტერიტორიაზე და გაწუხებთ კუჭის რეზექცია და გასტრექტომია, ერთჯერადად, საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 70%-ით, არაუმეტეს 3000 ლარისა მუნიციპალიტეტის მერია დაგეხმარებათ.

რა დოკუმენტებით უნდა მიმართოთ დახმარების მისაღებად კასპის მერიას?

  • განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
  • განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო არასრულწლოვანის შემთხვევაში დაბადების მოწმობა და არასრულწლოვანის რეგისტრაციის ბარათი;
  • ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა #100);
  •  ხარჯთაღრიცხვა ან/და კალკულაცია ან/და სხვა დოკუმენტი სამედიცინო დაწესებულებიდან.
  • უარი ან დაფინანსების ფურცელი საყოველთაო ჯანდაცვიდან ან სადაზღვევო კომპანიიდან დაფინანსების თაობაზე ან/და შესაძლებელია იგივე მონაცემები წარმოდგენილი იყოს ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტში.

სოციალურ სერვისზე კონსულტაციის მისაღებად, შეავსეთ ფორმა –

https://forms.gle/P426GwL3ALJ4APXQ8

დაკავშირებული სტატიები

www.metalab.ge

ანალიტიკური ცენტრი

TOP.GE

მოიწონე გვერდი

ბოლო სიახლეები

© metalab.ge –  საიტი შექმნილია  IWPR – ის მხარდაჭერით.